Crossover –

EU-projekt

“Cross Over” -projektet blev finansieret af EU under programmet “Europe for Citizens”.

Formålet var at styrke opmærksomheden omkring EU omkring valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Projektet involverede 14 partnere fra elleve lande: Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Ungarn, Italien, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien og Sverige. Aktiviteterne var målrettet især seks lande med den laveste valgdeltagelse ved det sidste EU-valg, nemlig Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Ungarn, Slovenien og Kroatien.

I disse lande gennemførte partnerbyerne eller -organisationerne lokale aktiviteter for at informere offentligheden, og som opfølgning var der et internationalt møde mellem alle partnere for at skabe et unikt rum til at dele erfaringer om bl.a. ungdomsdeltagelse. 

De tolv aktiviteter der fandt sted inden for dette projekt kan ses nedenfor:

Aktivitet 1 - Lokale aktiviteter, Kroatien

Deltagere: Arrangementet aktiverede 125 borgere fra Zagreb (Kroatien).

Sted / dato: Arrangementet fandt sted i Zagreb (Kroatien) fra 10-01-2019 til 31/01/2019.

Kort beskrivelse: Der blev lanceret en kreativ konkurrence “EU2ME”, hvor unge mennesker tænkte over, hvad EU er. De lavede fotografier, videoer og litterære værker. Debatter i gymnasiet fandt sted for at gøre studerende bekendt med EU’s politikker, institutioner og målsætninger. Unge mennesker debatterede også deres holdninger til EU.

Aktivitet 2 - Internationalt event, Kroatien

Deltagere: 75 personer mødtes ved arrangementet fra Slovenien, Slovakiet, Sverige, Ungarn, Makedonien, Belgien, Malta, Italien, Tjekkiet, Serbien og Kroatien.

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Zagreb (Kroatien) fra 03/02/2019 til 04/02/2019.

Kort beskrivelse: Partnere og unge samles i grupper for at diskutere EU, dets mission og værdier. Som en del af begivenheden blev der afholdt en konference, hvor deltagerne lærte om interkulturelle kompetencer baseret på erfaringerne fra de kroatiske partnere. 

Aktivitet 3 - Lokale aktiviteter, Slovenien

Deltagere: Begivenheden engagerede 86 borgere, fra Ivančna Gorica (Slovenien).

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Ivančna Gorica (Slovenien) den 06/03/2019.

Kort beskrivelse: Borgere og unge deltog i foredrag og arbejdede med hvordan EU-politikker påvirker folks daglige liv. Udvalgte deltagere lavede TED-præsentationer der præsenterede deres oplevelser og historier om, hvordan EU påvirkede deres liv.

Aktivitet 4 - Internationalt event, Slovenien

Deltagere: 63 personer, fra Slovenien, Slovakiet, Sverige, Ungarn, Belgien, Italien, Sverige, Tjekkiet, Frankrig, Danmark, Kroatien og fra Slovenien.

Sted / dato: Arrangementet fandt sted i Ivančna Gorica (Slovenien) fra 15-03-2019 til 16/03/2019.

Kort beskrivelse: Resultaterne af lokale aktiviteter blev delt med deltagerne, og de diskuterede derefter de vigtigste politikker, som EU beskæftiger sig med. Der blev også udarbejdet et EU-markedsprogram, hvor EU og dets politikker blev præsenteret for den brede offentlighed.

Aktivitet 5 - Lokale aktiviteter, Slovakiet

Deltagere: Begivenheden engagerede 205 borgere fra Zvolen (Slovakiet).

Sted / dato: Arrangementet fandt sted i Zvolen (Slovakiet) fra 01/04/2019 til 10/04/2019.

Kort beskrivelse: Inden for rammerne af ”Citizen Participation Week” blev der arrangeret forskellige aktiviteter: en kunstkonkurrence, samt diskussioner, workshops, filmvisninger og mere for at hjælpe med at identificere vigtige EU-udfordringer og diskutere mulige fremtidige scenarier.

Aktivitet 6 - Internationalt event, Slovakiet

Deltagere: 84 personer Slovenien, Ungarn, Italien, Sverige), Tjekkiet, Frankrig), Danmark, Kroatien, Slovenien, Italien, Polen, Slovakiet.

Sted / dato: Arrangementet fandt sted i Zvolen (Slovakiet) fra 11/04/2019 til 12/04/2019.

Kort beskrivelse: Grupper, der repræsenterer lokale repræsentanter, organisationer i civilsamfundet og unge, diskuterede først nogle af EU’s største udfordringer og spillede også et spil for at evaluere strategier, der kunne adresseres af EU’s udfordringer og designet af deltagere i lokale aktiviteter.

Aktivitet 7 - Lokale aktiviteter, Tjekkiet

Deltagere: Begivenheden engagerede 115 borgere fra Prag.

Sted / dato: Arrangementet fandt sted i Prag fra 18-03-2019 til 03/05/2019.

Kort beskrivelse: Workshops og debatter fandt sted. Som forberedelse til disse debatter indsamlede studerende information fra forskellige online og trykte kilder og analyserede det, også som ”journalister”, de bad folk om at komme dybere ind i emnet og få deres feedback. De deltog i flere debatter om kontroversielle emner.

Aktivitet 8 - Internationalt event, Tjekkiet

Deltagere: 77 personer fra Slovenien, Slovakiet, Ungarn), Malta, Italien, Sverige, Frankrig, Danmark, Kroatien), Slovenien, Italien), Polen, Italien), Tjekkiet.

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Prag (Tjekkiet) fra 20/05/2019 til 21/05/2019.

Kort beskrivelse: Resultaterne af tidligere lokale aktiviteter blev præsenteret. Deltagere i et talkshow præsenterede scenarier før valg, præferencer og euro-skeptisk propaganda i deres lande. Deltagerne arbejdede dybere med emnet europæiske valg og EU-skepticisme.

 

Aktivitet 9 - Lokale aktiviteter, Ungarn

Deltagere: Arrangementet engagerede 20 borgere fra byen Erd i Ungarn.

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Erd (Ungarn) den 29/04/2019.

Kort beskrivelse: Deltagerne blev bekendt med, hvordan Europa-Parlamentet fungerer, hvad er dets dagsorden og politiske partier. Emnerne der blev drøftet var: Demokratisk underskud, EU-Parlamentet og dets politiske partier. Deltagerne blev delt i grupper, hvor de spillede rollen som forskellige politiske partier og drøftede aktuelle EU-spørgsmål.

Aktivitet 10 - Internationalt event, Ungarn

Deltagere: 41 personer fra Belgien, Malta), Italien, Tjekkiet, Danmark, Kroatien, Italien, Polen), Italien og Ungarn. 

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Erd (Ungarn) fra 11-06-2019 til 12-06-2019. 

Kort beskrivelse: Der blev afholdt en konference for at dele viden om EU og Europa-Parlamentet. Partnere og andre deltagere deltog i programmet og simulerede MEP’ernes rolle. I grupperne i henhold til de forskellige kommissioner fremsatte de forslag, forelagde dem senere og stemte om dem. 

Aktivitet 11 - Lokale aktiviteter, Polen

Deltagere: Arrangementet engagerede 144 borgere fra Gdansk (Polen).

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Gdansk (Polen) fra 24/04/2019 til 28/05/2019.

Kort beskrivelse: Der blev lanceret kampagner for at fremme et større politisk engagement i EU-anliggender og større borgerligt engagement blandt unge. De unge udviklede slogans, plakater og videoer. De bedste kampagner blev præsenteret på de sociale netværk af foreningen og vist offentligt. Der blev også afholdt en march.

Aktivitet 12 - International event, Polen

Deltagere: 75 personer fra Slovenien, Slovakiet, Ungarn, Malta, Italien, Tjekkiet, Frankrig, Danmark, Kroatien, Slovenien, Italien og Polen.

Sted / dato: Begivenheden fandt sted i Gdansk (Polen) fra 08/07/2019 til 09/07/2019.

Kort beskrivelse: Resultaterne af lokale aktiviteter blev præsenteret, de bedste ungdomskampagner blev tildelt præmier. Partnerne evaluerede resultaterne af projektet og udvekslede eksempler på god praksis fra aktiviteter, der blev implementeret på lokalt niveau for at fremme unges engagement og interesse i EU. Mulighederne for yderligere samarbejde blev undersøgt.

 

Den Gode By

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Tlf.:  +45 25 38 20 90

kontakt@dengodeby.dk