Medlemskab

af Den Gode By

I Den Gode By har vi aktiviteter, der løfter medlemmerne og fællesskabets projekter.

 

Som medlem af Den Gode Bys kontorfællesskab bliver du en del af vores netværk, hvor sparring og idéudvikling er omdrejningspunkt for vores fællesskab. Her har du sammen med kontorfællesskabets iværksættere mulighed for at sparre om konkrete problemstillinger og præsentere en idé til et projekt eller en virksomhed, som du gerne vil realisere.

Som fællesskab forpligter vi os til at investere én time om ugen til fælles aktiviteter. Dermed kommer du også til at bidrage til udviklingen af projekter, der arbejder med løsninger på lokale og globale udfordringer.

Den Gode Bys aktiviteter består af Morgen Mix, hvor alle medlemmer deltager og et tilbud om individuel rådgivning.  

Rådgivning

Gennem Den Gode By har du mulighed for at booke tid til sparring og rådgivning med en erfaren iværksætter.

Læs mere

Hos Den Gode By har du mulighed for at booke tid til individuel og nærværende sparring med en erfaren iværksætter. Her kan du præsentere din idé til et projekt eller en virksomhed, der gør en positiv forskel lokalt eller globalt. Du får konstruktiv feedback, som du kan bruge til at komme videre med dit projekt. 

Den Gode By har også et stort netværk af iværksættere, som alle har sin gang i kontorfællesskabet. De kan med deres individuelle kompetencer hjælpe dig med at realisere din idé.

Du kan læse mere om Den Gode Bys medlemmer her.

Morgen Mix

Torsdag morgen kl. 09.00 samles vi til Morgen Mix, hvor problemstillinger drøftes og nye idéer opstår. 

Læs mere

I Den Gode Bys kontorfællesskab kan du hver torsdag morgen til Morgen Mix få hjælp og sparring til at løse konkrete problemstillinger. Vores netværk af iværksættere hjælper hinanden og andre, som har en idé, de gerne vil have nye øjne på. Vi bringer gerne vores mange forskellige kompetencer i spil for at hjælpe andre med realisere en god idé, som kan bidrage til løse en lokal eller global udfordring.   

Du kan læse mere om Den Gode Bys medlemmer her.

Den Gode By

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Tlf.:  +45 60 62 37 79

Email: kontakt@dengodeby.dk